Pakalpojumi

imageedit_3_2739090744Intensīvā programma.

Intensīvās korekcijas programmas ir paredzētas bērniem ar nopietniem attīstības traucējumiem un minimālām iemaņām: nerunā, nekomunicē un nemēģina sociāli mijiedarboties ar citiem cilvēkiem. Šo bērnu vecākiem ir grūti apmācīt bērnu pašapkalpošanās iemaņām un uzvedības noteikumu izpildei.

Programma ietver:

– Bērna iemaņu testēšanu;

– Uzvedības korekcijas plāna sastādīšana un bērna apmācība sadarboties. Bērnu un vecāku apmācība alternatīvajai komunikācijas metodei PECS (pēc vajadzības);

– 10 kontaktstundas ar terapeitu nedēļā;

– Vecāku apmācība procedūrām un tehnikām kā strādāt ar savu bērnu.

Programma paredz ciešu vecāku un ABA terapeita sadarbību, ka arī rekomendāciju izpildi.

imageedit_3_2739090744Pamatprogramma

Ar laiku, kad bērna komunikācijas spējas, spēles un valodas prasmes attīstās, programmas intensitāti var samazināt. Pamatprogramma ietver:

– Pastāvīgu iemaņu monitoringu;

– Individuālās apmācības programmas koriģēšana vienreiz divos mēnešos;

– 3 kontaktstundas nedēļā;

– Vecāku konsultācijas.

imageedit_3_2739090744Runas korekcijas programma “Runas skola”

Ir zināms, ka starp bērniem ar autiska spektra traucējumiem daudz tādu, kuri var izrunāt vārdus, dziedāt dziesmiņas, stāstīt no galvas mīļākas multfilmas. Bet ja pajautāt viņam “Kā tevi sauc?” vai norādot uz ābolu, pajautāt “Kas tas?”, atbilde nesekos. Tādiem bērniem grūti nosaukt apkārtesošus priekšmetus, viņi nevar palūgt ko grib, nevar sarunāties uz noteiktām tēmām un nemāk atbildēt uz dažādiem jautājumiem.

Programma “Runas skola” palīdzēs bērnam iemācīties izmantot runu komunikācijai, labāk saprast citus un būt saprastam.

imageedit_3_2739090744 Vecāku apmācība

Lai bērna apmācība būtu efektīvāka ir nepieciešams intensīvs darbs. Mājas apstākļos ar bērnu, izmantojot ABA programmu, var nodarboties terapeiti vai vecāki, kuri izgāja apmācību.

Mēs pastāstīsim Jums par Piemērotās Uzvedības Analīzes pamatprincipiem un iemācīsim pareizi izpildīt vingrinājumus, aprakstītus bērna Individuālajā Apmācības Programmā.